SPN: voor sportorganisaties die ondersteuning kunnen gebruiken

Onze sportinfrastructuur is ontstaan meer dan een eeuw geleden, logisch dat veel van onze huidige organisaties worstelen met hun bestaansrecht en functioneren. Eigenlijk is het best bijzonder dat wij zo’n mooie zelforganiserende sportwereld kennen.

Die infrastructuur willen we natuurlijk graag behouden en zelfs versterken en vergroten. Om dat te bereiken proberen de professionals van het SPN te helpen en ondersteunen. Wij vinden echter dat die ondersteuning dan wel gekwalificeerd en professioneel moet plaats vinden. Vandaar ons netwerk dat voor aangesloten sportorganisaties toegankelijk is. Zij kunnen eenvoudig via een inlogcode voor het digitaal platform, de professional zoeken en vinden die bij hun uitdaging en organisatie past.

Door middel van het invoeren van verschillende zoekcriteria (tags) is aan te geven waar de professional aan moet voldoen en wordt een schifting gemaakt, zodat de meest passende kandidaten zichtbaar worden. Deze zijn vervolgens eenvoudig te benaderen en kunnen ze worden verzocht te reageren op een mogelijk ondersteuningstraject of vacature.