SPN: voor een optimale match

Nederland kent een groot aantal sportorganisaties. Veruit de meesten zijn verenigingen. Veel van die organisaties worstelen met hun bestaansrecht en functioneren. Daar kunnen ze best een handje bij geholpen worden.

Heel veel vrijwilligers of betaalde krachten doen dat ook al vanuit verschillende ondersteuningsorganisaties. Het Sport Professionals Netwerk verzamelt al die ondersteuners in één digitaal platform, waardoor de kwaliteit van die ondersteuning beter zichtbaar wordt en de matching tussen probleem en professionele hulp makkelijker en beter gemaakt kan worden.

Sportorganisaties kunnen zelf die match proberen te maken, maar SPN biedt ook een matching dienst die helpt bij het vinden van de juiste professional bij de heersende vraag of uitdaging.