SPN: professionaliteit

Een professional is iemand die zichzelf of door anderen voortdurend de spiegel voorhoudt. Doe ik het goed en doe ik de goede dingen?

Om de sportorganisaties enige zekerheid te geven dat zij de juiste professional voor een opdracht kunnen vinden en de professional te erkennen in zijn ambities goed werk te willen leveren, werkt het SPN met drie belangrijke criteria:

  1. De professional wordt aan de voorkant gescreend, deze screening is zichtbaar in het profiel. De criteria zullen per beroep of vakgebied verschillen.
  2. De professional committeert zich aan een gedragscode en aan een evaluatie door de opdrachtgever die voor de gebruikers van het SPN platform zichtbaar is.
  3. De professional werkt aan zijn eigen ontwikkeling en professionaliteit, maar ook aan de professionaliteit van het vakgebied en de bijdrage aan de ontwikkeling van de sport en haar organisaties.