Professionals

Het sportlandschap is continue in ontwikkeling. Dat leidt bij veel sportorganisaties tot vraagstukken, die ze zelf niet gemakkelijk opgelost krijgen. Denk aan het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop in het ledenbestand, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen.

Een paar voorbeelden van vraagstukken in het sportlandschap waar veel sportorganisaties, met name verenigingen, mee te maken hebben. Het werkgebied van een sportorganisatie is door de jaren heen complexer geworden. Met steeds meer verschillende actoren vanuit diverse expertises en met uiteenlopende belangen, is het managen van een sportorganisatie een uitdaging. Het vereist veel van vrijwilligers en bestuursleden om in te kunnen spelen op de verschillende en hoeveelheid aan vraagstukken. En dat lukt niet altijd op eigen kracht. De tijdelijke ondersteuning van een professional kan net die impuls geven die nodig is om het geheel beter te laten draaien en de sportorganisatie structureel beter te organiseren.Jij als SPN professional?­

Ben jij die professional die samen met de sportorganisatie de optimale duurzame oplossing bedenkt, ze begeleidt in het proces, adviseert en de verbindingen met andere partijen legt, hart hebt voor de sport en graag de samenwerking op zoekt? Wil jij bijdragen aan beter functionerende sportorganisaties, meer mensen die met plezier kunnen sporten en presteren in georganiseerd verband, maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport?

Dan is het Sport Professionals netwerk wellicht jouw geschikte partner.
Het SPN is altijd op zoek naar professionals met een specialisatie op de functiegebieden sporttechnisch kader, accommodatie en bestuur en organisatie. SPN staat garant voor de kwaliteit van de professionals binnen het platform. Dat gebeurt middels een screening op basis van algemene criteria en kwaliteitseisen per functie.

Dit verwacht SPN van jou

Als SPN professional ben jij expert op één of meer van de deelgebieden sporttechnisch kader, sportaccommodaties en/of bestuur en organisatie.

Als lid van SPN wordt het volgende van je verwacht:

  • Conformeren aan de beloftes en kernwaarden van het SPN;
  • Meewerken aan een intakegesprek;
  • Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Overleggen van relevante diploma’s/licenties;
  • Ervaring binnen het werkveld;
  • Actief werken aan persoonlijke ontwikkeling door deelname aan opleidingsdagen, intervisies en onze online community.

De intake voor professionals kost eenmalig € 50,-. Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar en per deelgenomen (scholings) bijeenkomst bedragen de kosten € 50,-.

Wat biedt SPN?

Het Sport Professionals Netwerk biedt jou een platform waar vraag een aanbod op sportgebied samen komt en garandeert de hoogste kwaliteit naar opdrachtgevers. Na de intake en toelating maak je in het SPN systeem een profiel aan en kun je jouw specialisatie en ervaring aangeven. Een opdrachtgever die in het SPN systeem een opdracht plaatst, kan door middel van de tags de professional vinden die het beste bij het vraagstuk past. Als de match gemaakt wordt vervult het SPN systeem de administratieve rol van contractering, facturering en evaluatie. Deze evaluatiefunctie is voor jou als professional belangrijk: positieve referenties leiden tot nieuwe opdrachten.
Tevens biedt het SPN meerdere scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten per jaar, zodat je jezelf blijft ontwikkelen.
De professional factureert aan de opdrachtgever en staat een klein bedrag per uur af aan het SPN. Dit komt ten goede aan de kwaliteitsbevordering en doorontwikkeling van het netwerk.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie ontvangen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met info@sportprofessionalsnetwerk.nl.