PRIVACY POLICY

Sport Professionals Netwerk
De op deze website getoonde informatie wordt door Sport Professionals Netwerk met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Sport Professionals Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet functioneren van deze website.

Sport Professionals Netwerk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Ook aanvaardt Sport Professionals Netwerk geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade welke ontstaan is door de onjuistheid en/of onvolledigheid van de, door de gebruiker, op de website geplaatste informatie.

Hoewel Sport Professionals Netwerk alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sport Professionals Netwerk, anders dan de door ons beschikbaar gestelde middelen.

Privacy

Sport Professionals Netwerk neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina wordt het Privacy Statement van Sport Professionals Netwerk uiteen gezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Via haar website kan Sport Professionals Netwerk algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan Sport Professionals Netwerk of een externe partner in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op onze websites te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde “cookies”. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitschakelt zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van (betalings)fraude of misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

 

Afmelding

Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van Sport Professionals Netwerk kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht Sport Professionals Netwerk te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen (zie contactpagina voor het mailadres).

Cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de gebruikers voorkeuren, worden bepaalde gegevens verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door deze bezochte website automatisch op de computer van de gebruikers worden geplaatst. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser op de computer uitgeschakeld worden.
 

Webserver loggegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.
 

Hyperlinks naar andere internetsites

Sport Professionals Netwerk heeft links naar websites van andere bedrijven. Sport Professionals Netwerk registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.
 

Wijzigingen

Sport Professionals Netwerk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.