Over SPN

Het Sport Professionals Netwerk is een netwerk van gekwalificeerde en gescreende professionals die op maat ingezet kunnen worden voor de sport en bij sportorganisaties. Zowel de professionals als de sportorganisaties zijn als leden verenigd op het digitale SPN-platform. Hier worden vraag en aanbod met elkaar gematcht.

Missie en visie

Het Sport Professionals Netwerk wil bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van sportorganisaties, -activiteiten en sportaccommodaties, door kwalitatieve ondersteuning van professionals, met als uiteindelijk doel dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen sporten en bewegen.

Wat doet SPN?

SPN koppelt vraag en aanbod. Het gaat dan dus om een optimale match tussen de kennis, kunde en ervaring van een professional enerzijds en het vraagstuk van de organisatie anderzijds. SPN onderscheidt daarbij drie categorieën:

  1. Sporttechnisch kader
  2. Accommodatie
  3. Bestuur en organisatie

De professional samen met de organisatie aan de slag gaan om een passende oplossing voor het vraagstuk te vinden. Hierbij wordt uitgegaan van een duurzame oplossing en de tijdelijke inzet van de professional, waarbij de organisatie tools in handen krijgt om de eigen problemen en vraagstukken gezamenlijk met haar leden en kader op te lossen.

Het SPN realiseert hiermee de verdere professionalisering van de sport en haar organisaties.

Organisatie

Het Sport Professionals Netwerk is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met het NOC*NSF, met de wens tot het geven van een impuls aan de transitie naar een duurzame sportinfrastructuur. Dit door middel van de inzet van professionals in een goed georganiseerde en flexibele schil, waarbij de kwaliteit van de inzet gewaarborgd is.

De ontwikkeling van SPN

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het SPN. Alle gemeenten, sportbonden en daaraan gerelateerde organisaties die lid zijn van SPN kunnen gebruik maken van de inzet van de aangesloten professionals bij het SPN. Kijk hier voor een overzicht van de aangesloten partners.

Procedure en werkwijze

Het Sport Professionals Netwerk werkt met een ledensysteem. Zowel professionals als (sport)organisaties dienen lid te zijn van SPN om van de diensten gebruik te kunnen maken.

De opdrachtgever

De opdrachtgever, zijnde de organisatie waar ondersteuning aan geleverd wordt, meldt zich aan voor het netwerk en kan vervolgens een profiel aanmaken. Hier wordt de hulpvraag ingevoerd, waarbij de backoffice kan helpen in de vraagverheldering, zodat een juiste match met een professional ontstaat. Meer informatie vind je hier:

De professional

De professional meldt zich aan voor het netwerk en wordt vervolgens gescreend op competenties, kennis en vaardigheid. Vervolgens wordt de professional tot het netwerk toegelaten en zichtbaar en vindbaar gemaakt op het digitale SPN-platform. Via dit platform wordt de professional vervolgens in contact gebracht met opdrachtgevers. Meer informatie vind je hier:

Het SPN bureau

Het SPN kan faciliteren in uitleg rondom de werking van het SPN-systeem, registraties, communicatie, etc. en kwaliteitszorg voor haar rekening.