Over SPN

Het Sport Professionals Netwerk is een netwerk van gekwalificeerde professionals voor de sport, die zich verzameld hebben op een digitaal platform.

Het netwerk bestaat uit professionals die zich op verschillende terreinen en vakgebieden hebben gespecialiseerd. Soms hebben ze zich ook verenigd rond een vakgebied of werkterrein.

De leden van het netwerk zijn vooraf gescreend op kwalificatie-eisen per functiegebied en zijn daarop eenvoudig vindbaar en aanspreekbaar.

De inzet wordt via een automatische feedback loop altijd zichtbaar geƫvalueerd door de opdrachtgever.

De leden van het netwerk committeren zich aan een gedragscode en aan een verantwoorde uitoefening van hun vak. Dat doen ze door met vakgenoten kennis en ervaringen uit te wisselen via onder anderen intervisie bijeenkomsten. Maar ook door zich voortdurend verder te ontwikkelen en scholen en daarmee ook bij te dragen aan de verdere professionalisering van hun vak- en beroepsgroep.

Het Sport Professionals Netwerk realiseert hiermee de verdere professionalisering van de sport en haar organisaties.