Werksessie met sportbonden

Stand van zaken Sport Professionals Netwerk begin juni

Berend Rubingh heette op 3 juni de vertegenwoordigers van elf sportbonden welkom om te vertellen hoe de verdere ontwikkeling van het Sport Professionals Netwerk verloopt. Dat was ook nodig, want de laatste bijeenkomst was op 21 maart jl. in Rotterdam. En er is inmiddels veel werk verzet!

Nog even terug naar de aanleiding: in de sport werken veel mensen op een tijdelijke basis. Dat is mooi, maar soms is dat niet ideaal. Daarom wordt de noodzaak gevoeld de sport professioneler in te richten. Ook de arbeidsmarkt vraagt daarom.

Back2Basics als organisatie wil zich bezighouden met de ondersteuning van sportverenigingen. Het bieden van een platform van sportprofessionals wordt daarvan losgekoppeld. Voor een dergelijk digitaal vindproces wordt het Sport Professionals Netwerk in het leven geroepen. De vormgeving daarvan is momenteel in volle gang.

Ook de schets van SPN is inmiddels aangepast: we zien SPN nu als een taart met drie taartpunten, gevormd door drie categorieën professionals: Organisatie, management & bestuur, Sporttechnisch kader en Accommodatie en facilitair.

Belangrijk voor het slagen van SPN zijn de kwaliteitscriteria, die we inbouwen. Het sturen op kwaliteit vormt het fundament van de beweging. Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit drie onderdelen:

  1. 1. Screening vooraf: te beginnen met een VOG, aangevuld met vakinhoudelijke competenties
  2. 2. Intervisie en feedback/evaluatie
  3. 3. Bijscholing en training.

De bonden kunnen zich goed voorstellen dat SPN hen kan helpen bij het professioneler ondersteunen van hun verenigingen. Pieter Clausing, manager Sportparticipatie bij de KNSB: "Wij willen de verantwoordelijkheid niet wegnemen bij de verenigingen. We willen als bond een goede wegwijzer zijn. Om de juiste professionele ondersteuning te vinden kan SPN een prima aanvulling zijn."

In de komende maanden gaan Hans van Egdom en Judith Engberts persoonlijk bij de deelnemende bonden langs om de specifieke wensen te inventariseren. In contact blijven is in deze fase van ontwikkeling erg belangrijk!