Wat gaat SPN de komende tijd doen?

Op dit moment zijn er zo’n 150 professionals op het digitale SPN platform te vinden. Het platform is reeds werkend en is middels een toegangscode te gebruiken door de aangesloten bonden.

De afgelopen twee jaar hebben we uitgebreid geëxperimenteerd met het platform voor procesbegeleiders vanuit het Back2Bascis netwerk. Datzelfde netwerk en de achterliggende techniek gaan we vanaf vandaag transformeren naar het Sport Professionals Netwerk. We gaan dan ook alle professionals (vrijwillig en betaald) via een screening toelaten tot het digitale platform.

Het is de bedoeling dat SPN hèt digitale platform wordt voor het registreren van professionals en voor het vinden van die professionals door sportorganisaties. We gaan de komende tijd het SPN verder vullen met diverse professionals. Dat vraagt screening, verdere ICT ontwikkeling en organisatie van de kwaliteitszorg.