‘Tijd om naar buiten te treden’

In 2019 hebben NOC*NSF en een elftal sportbonden het initiatief genomen zich te verenigen in het Sport Professionals Netwerk.

In 2019 hebben NOC*NSF en een elftal sportbonden het initiatief genomen zich te verenigen in het Sport Professionals Netwerk. Een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt als het aan komt op vraagstukken die in de sport leven bij verenigingen op het gebied van sporttechnisch kader, accommodaties en organisatiemanagement.

Als eigenaar en ambassadeur zijn de aangesloten sportbonden bij het Sport Professionals Netwerk nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het SPN. Hiertoe wordt regelmatig overleg gevoerd, waarbij de laatste ontwikkelingen worden doorgenomen en werkafspraken worden gemaakt.

Donderdag 30 januari kwamen de sportbonden en het SPN in Zeist bijeen voor een constructief overleg. In dit overleg werd nader ingegaan op waar het SPN nu staat en hoe het SPN kan bijdragen aan de professionalisering en kwaliteit van de verenigingsondersteuning.

Het is van belang dat de bonden als eigenaar van SPN elkaar ondersteunen en in staat stellen om als ambassadeurs naar buiten te treden. Het moet voor zowel professionals als opdrachtgevers aantrekkelijk zijn om zich aan te sluiten bij het SPN. De kwaliteit van de aangeboden ondersteuning is hierin kenmerkend. Het is noodzakelijk om goed aangehaakt te blijven op de ontwikkelingen binnen de lokale Sportakkoorden, omdat hier veel kansen liggen. De samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF is cruciaal, evenals het onder de aandacht brengen van SPN bij professionals en sportorganisaties.

Een aantal bonden werkt al intensief met SPN en heeft al trajecten afgerond, waarbij een professional vanuit het SPN bij een vereniging ondersteuning heeft geboden. Hierin is de vraag achter de vraag heel belangrijk. Als de match tussen vraagstuk en professional goed gemaakt wordt, wordt inzichtelijk welke kennis en vraagstukken er leven bij verenigingen. Een toename in vraag en vraagverheldering leidt tot betere matches. Zo kan het SPN zich als matchingplatform in het belang van de sport profileren.

Het overleg gaf genoeg stof tot actie, waarbij een grote rol is weggelegd voor de communicatie. Zowel richting de bonden, verenigingen als professionals. Het is tijd om naar buiten te treden! De bonden gaan zich actief als ambassadeur inzetten, waarbij ze gefaciliteerd worden door het SPN met communicatietools.