JBN enthousiast over SPN

Kick off bijeenkomst met accountmanagers

Judo Bond Nederland was op 12 juni te gast in Zeist voor een kick off bijeenkomst voor het Sport Professionals Netwerk. "Dit gaat ons beslist helpen onze verenigingen beter te ondersteunen", zegt Benny van den Broek. "En wij kunnen als JBN laten zien wat we onze clubs te bieden hebben."

Voor Judo Bond Nederland komt het Sport Professionals Netwerk precies op het juiste moment. In het verleden waren er verenigingsadviseurs binnen de bond werkzaam, maar die zijn verloren gegaan bij een reorganisatie. Vervolgens werd geconstateerd dat de verbinding tussen de bond en de verenigingen slechter werd. Om die band weer te verbeteren werden in oktober 2018 drie accountmanagers, elk voor 12 uur p/w, aangesteld. "Niet veel, dat klopt", zegt Van den Broek, coördinator Sportparticipatie bij JBN. "Inmiddels hebben zij ongeveer 10 procent van de 650 judoverenigingen bezocht. De inzet van SPN kan onze efficiëntie beslist verhogen."

Procesbegeleiders

Hans van Egdom begint de kick off bijeenkomst met een korte uitleg van het Sport Professionals Netwerk. De kwaliteitscontrole door middel van screening, interventie en scholing spreekt de aanwezigen bijzonder aan. Wat de accountmanagers van JBN betreft is het feit dat in eerste instantie de 'taartpunt' management en bestuur al goed voorzien is van professionals (met name vanuit Back2Basics) geen probleem. Hun ervaring is dat daar het merendeel van de vragen van de verenigingen liggen. Accountmanager Edwin Korenberg geeft het voorbeeld van een judoclub uit Arnhem. "Zij hebben de vraag bij ons neergelegd of ze gecoacht kunnen worden in het proces naar een nieuw meerjarenbeleidsplan. Zo'n traject zouden we natuurlijk graag via het SPN laten verlopen."

Op de vraag hoe de hulpbehoefte van de verenigingen er volgens de accountmanagers voor staat, volgt een tweeledig antwoord: de behoefte is zeker aanwezig, maar niet alle verenigingen zijn al zo ver dat ze hun tekortkomingen zien en de hulpvraag helder kunnen formuleren. Accountmanager Walter .. voegt daaraan toe: "De grotere, vaak commerciële sportscholen, die weten de weg naar de gemeente vaak ook wel te vinden. Bij de kleine sportscholen, vaak éénmanszaken, tref je veel vaker iemand aan, die zegt 'Ik ben judoleraar' en voor de andere dingen die daarbij komen kijken de tijd niet heeft en ook af en toe het belang ervan niet inziet."

Trainers

Wat de 'taartpunt' technisch kader betreft, daarvoor heeft JBN zelf al een 'online marktplaats'. In totaal heeft de bond ca. 2500 opgeleide trainers. Trainers die nog uren beschikbaar hebben, kunnen zich in het systeem aanmelden en door clubs gevonden worden. Een heel positief aspect binnen de opleidingsstructuur is het feit dat een trainer, die in het bezit is van een niveau 4 trainersdiploma binnen de club anderen mag opleiden tot en met niveau 2. Van den Broek: "Wij hebben inderdaad bewust de verantwoordelijkheid voor het opleiden van kader weer deels teruggegeven aan de club. Want die willen heus wel dat er goed opgeleid kader voor de groepen staat."

Keurmerk

Enkele jaren geleden heeft JBN ook een keurmerk voor judoverenigingen in het leven geroepen. Daarmee kan een club laten zien dat zij aan een reeks van kwaliteitseisen voldoet, waarmee zij zich kunnen laten zien. Inmiddels hebben ongeveer 55 clubs het keurmerk ontvangen. De accountmanagers gaan proberen om dat aantal in de komende maanden/jaren te laten toenemen. Per club betekent dat gemiddeld een tijdsinvestering van 10 à 12 uur, wat uiteraard een behoorlijke druk op de agenda oplevert.

Hans van Egdom haalt het voorbeeld van het Watersportverbond aan: zij kiezen voor regionale ondersteuning in zogenaamde Masterclasses, waar verenigingen met vergelijkbare vraagstukken samen worden uitgenodigd en ondersteund worden. "Het grote voordeel daarvan is dat zij niet alleen door ons ondersteund worden, maar ook nog eens onderling ervaringen uitwisselen en daarvan leren." Een dergelijke constructie lijkt voor de judoverenigingen, die overwegen om als club aan het keurmerk te voldoen ook een perfecte oplossing. Edwin.. : "Dan ga ik niet voor één club in Drachten naar het noorden, maar organiseren we daar de Masterclass 'In twee avonden Keurmerkclub' en voorzien we in de behoefte van alle clubs in die regio."

'Handjes'

Nog allerlei andere ideeën voor verenigingsondersteuning via het SPN passeren de revue. Zo vraagt Walter naar de mogelijkheid om ook 'handjes' via het netwerk aan te bieden. Want daar vragen toch wel vaak verenigingen naar. Dat het binden en behouden van vrijwilligers ook in deze sport een veelgehoord probleem is, verbaast niet. Waarbij de aanwezigen wel opmerken dat een bestuur er goed aan doet om de trainer in te zetten bij het mobiliseren van ouders om een taak binnen de club op zich te nemen. Daar wordt veel eerder positief op gereageerd. En als dat bij sommige clubs het tekort iets minder nijpend maakt, dan is dat super. Er blijven nog meer dan genoeg ondersteuningsvragen over. JBN hoopt in september de eerste activiteiten te gaan plannen.