JIJ ALS
SPN-PROFESSIONAL?

Professionals

Het sportlandschap is continu in ontwikkeling. Dat leidt bij veel sportorganisaties tot vraagstukken die ze zelf niet gemakkelijk opgelost krijgen. Denk aan het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop van het aantal leden, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen, noem maar op.

Het zijn zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken in het sportlandschap waar veel sportorganisaties, vooral verenigingen, mee te maken hebben. Het werkgebied van een sportorganisatie is door de jaren heen complexer geworden. Met steeds meer verschillende betrokkenen vanuit diverse expertises en met uiteenlopende belangen, is het managen van een sportorganisatie een uitdaging. Inspelen op het grote aantal verschillende vraagstukken vraagt veel van vrijwilligers en bestuursleden. En dat lukt niet altijd op eigen kracht. De tijdelijke ondersteuning van een professional kan net die impuls geven die nodig is om het geheel beter te laten draaien en de sportorganisatie structureel beter te organiseren.

Jij als SPN professional?­

Ben jij die professional die samen met de sportorganisatie de optimale duurzame oplossing bedenkt, begeleidt in het proces, adviseert en de verbindingen met andere partijen legt, hart heeft voor de sport en graag de samenwerking zoekt? Wil jij bijdragen aan beter functionerende sportorganisaties, aan meer mensen die met plezier kunnen sporten en presteren in georganiseerd verband en aan maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport? Dan is het Sport Professionals Netwerk (SPN) wellicht jouw geschikte partner en platform.

Het SPN is altijd op zoek naar professionals met een specialisatie op de vakgebieden sporttechnisch kader, accommodatie/facilitair en bestuur en organisatie. Sportprofessionals in het netwerk opereren binnen de kaders van een kwaliteitszorgsysteem. Door middel van screening bij toetreding binnen het SPN, feedback achteraf na elke opdracht en ieder jaar intervisie en scholing, wordt de kwaliteit van de dienstverlening onderstreept en verhoogd.

Dit verwacht SPN van jou

Als SPN-professional ben jij inzetbaar op één of meer van de vakgebieden sporttechnisch kader, sportaccommodaties/facilitair en/of bestuur en organisatie.

En wordt het volgende van je verwacht:

  • Je conformeren aan de beloftes en kernwaarden van het SPN;
  • Uitvoeren van een intakegesprek;
  • Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Overleggen van relevante diploma’s/licenties;
  • Ervaring binnen het werkveld en/of bereidheid deze op te bouwen;
  • Actief werken aan persoonlijke ontwikkeling door deelname aan opleidingsdagen en/of intervisies;
  • Het vragen om een review aan de opdrachtgever na afloop van elke opdracht.
 

De intake voor professionals kost eenmalig € 50,-. Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar en per deelname aan een (scholings)bijeenkomst bedragen de kosten € 50,-.

Wat biedt SPN jou?

Het SPN biedt jou een platform waar de vraag van sportorganisaties en het aanbod van sportprofessionals samenkomen. Na de intake en toelating wordt jouw profiel (inclusief specialisatie en ervaring) zichtbaar voor opdrachtgevers. Een opdrachtgever die in het SPN-systeem een opdracht plaatst, kan door middel van zoektermen en tags de professional vinden die het beste bij het vraagstuk van de organisatie past. Als de match gemaakt wordt, ondersteunt het SPN-systeem in de administratieve rol van contractering, facturering en evaluatie. Deze reviewfunctie is voor jou als professional belangrijk: positieve referenties leiden vaak tot nieuwe opdrachten. Tevens biedt het SPN meerdere scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten per jaar, zodat je jezelf blijft ontwikkelen.

Je factureert aan het SPN. Het SPN zorgt ervoor dat de opdrachtgever hiervoor betaalt en SPN zorgt voor uitbetaling aan de professional. De opdrachtgever draagt bij aan het systeem door een bedrag per uur af te staan aan het SPN. Dit komt ten goede aan de kwaliteitsbevordering en doorontwikkeling van het netwerk.

Wil je meedoen? Meld je dan hier aan!

Meer informatie

Wil je graag meer informatie ontvangen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met info@sportprofessionalsnetwerk.nl.