IK ZOEK EEN
PROFESSIONAL

Ik zoek een professional

Als sportorganisatie krijg je veel op je bord. Het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop van het aantal leden, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen, noem maar op.

Het zijn zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken op het gebied van sporttechnisch kader, accommodatie en organisatie en bestuur die kunnen zorgen voor druk op de vereniging, de leden en de inzet van vrijwilligers. Het werkgebied van een sportorganisatie is door de jaren heen complexer geworden. Met steeds meer verschillende betrokkenen vanuit diverse expertises en met uiteenlopende belangen, is het managen van een sportorganisatie een uitdaging van formaat. Inspelen op het grote aantal verschillende vraagstukken vraagt veel van vrijwilligers en bestuursleden.

De SPN professional

Daarom is het fijn als er een onafhankelijk deskundige kan meekijken, adviseren of het proces kan begeleiden. De professionals die zijn aangesloten bij het SPN onderscheiden en positioneren zich door hun unieke werkwijze en kwaliteit. Een professional doorloopt eerst een intake-procedure alvorens opgenomen te worden in het SPN. Zo conformeert een professional zich aan de visie van het SPN, de drie pijlers van het kwaliteitszorgsysteem en de kernwaarden en sluiten de competenties van de professional aan bij de functieprofielen die door het SPN, in samenwerking met verschillende organisaties in de sport, zijn opgezet.

Door regelmatige scholings- en intervisiebijeenkomsten blijven de kennis en expertise van de professional up-to-date. Ook gebruikt SPN een feedbacksysteem door middel van reviews. Het actief vragen van feedback aan opdrachtgevers door de professionals via een review, zorgt tevens voor een kwaliteitsimpuls.

Vraag en aanbod

SPN is een transparant netwerk waarin opdrachtgevers en professionals elkaar kunnen vinden op zoek naar de beste match voor de sportorganisatie. Gezamenlijk doel is dat de sportclub de best mogelijke ondersteuning krijgt die exact past bij het vraagstuk.

Om gebruik te maken van een SPN-professional, dien je als opdrachtgever aangemeld te zijn in ons systeem. Aanmelden als opdrachtgever is kosteloos. Wij vragen een kleine bijdrage op basis van gebruik. Per ingehuurd uur vraagt SPN een bijdrage van 5 euro. Hiermee wordt de administratieve ondersteuning in contractafhandeling, urenregistratie en facturatie mogelijk gemaakt. Zo wordt bijgedragen aan het kwaliteitszorgsysteem en de doorontwikkeling hiervan.

In het systeem maak je een profiel aan van de organisatie en benoem je het vraagstuk waar je ondersteuning op zou willen ontvangen. Het systeem verbindt je op basis van de vraag aan de professionals die de expertise, kennis en/of vaardigheden hebben om jou adequaat te ondersteunen bij je hulpvraag. Zo heb je meteen een overzicht van de professionals die je bij jouw specifieke vraagstuk kunnen helpen. Als er een match is, kun je zelf via het systeem contact leggen met de professional en tot nadere afspraken komen.

De opdrachtgever betaalt de inzet van de professional. Soms is dat de vereniging zelf, vaker de sportbond, gemeente en/of sportservice-organisatie. Informeer bij je sportbond, gemeente of adviseur lokale sport naar de mogelijkheden. Ook wordt een deel van de ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord en/of de zogenoemde ‘sportlijn’ door het Ministerie van VWS gefinancierd. De adviseur lokale sport kan je ook hierover informeren.

Aanmelden

Wil je meer informatie of je aanmelden voor SPN, stuur dan een mail naar info@sportprofessionalsnetwerk.nl. Het SPN neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.