Ik zoek een professional

Als sportorganisatie komt er veel op je pad. Het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop in het ledenbestand, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen.

Het zijn maar een paar voorbeelden van vraagstukken op het gebied van sporttechnisch kader, accommodatie en organisatie en bestuur, die kunnen zorgen voor druk op de vereniging, de leden en de inzet van vrijwilligers. Het werkgebied van een sportorganisatie is door de jaren heen complexer geworden. Met steeds meer verschillende actoren vanuit diverse expertises en met uiteenlopende belangen, is het managen van een sportorganisatie een uitdaging. Het vereist veel van vrijwilligers en bestuursleden om in te kunnen spelen op de verschillende en hoeveelheid aan vraagstukken.

De SPN professional

Daarom is het fijn als er een onafhankelijk persoon mee kan kijken, kan adviseren of het proces kan begeleiden. De professionals die zijn aangesloten bij het SPN onderscheiden en positioneren zich door hun unieke werkwijze en kwaliteit. Een professional doorloopt eerst een intake procedure alvorens opgenomen te worden in het SPN systeem. Zo conformeert een professional zich aan de visie van het SPN en de kernwaarden en sluiten de competenties van de professional aan op het functieprofiel dat door het SPN is opgezet. Middels regelmatige scholings- en intervisiebijeenkomsten blijft de kennis en expertise van de professional up to date. Hiervoor gebruikt SPN een feedback systeem. Het actief vragen van feedback door de professionals aan opdrachtgevers zorgt tevens voor een kwaliteitsimpuls.

… en dan?

Uniek aan de werkwijze van het SPN is dat wij uitgaan van de verenigkracht van de organisatie, vaak verenigingen en bonden, die gedragen worden door de leden in de rol van vrijwilliger. Door een optimale gezamenlijke inzet van leden ontstaat gemeenschapswaarde, wat vervolgens gemeenschapszin creëert. Des te sterker de gemeenschapszin, des te sterker is de vereniging: de verenigkracht. Dat is de mate waarin leden van de vereniging vanuit een gemeenschappelijke waarde, gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het verenigen. SPN vergroot deze verenigkracht en deze werkwijze lost niet alleen het actuele vraagstuk op, maar geeft de organisatie het zelf organiserend vermogen om in de toekomst een probleem in gezamenlijkheid op te lossen. De inzet van de professional vanuit SPN is dan ook van tijdelijke aard.

Vraag en aanbod

Om gebruik te maken van een SPN professional dien je als opdrachtgever aangemeld te zijn in ons systeem. Dit is voor opdrachtgevers kosteloos.
In het systeem maak je een profiel aan van de organisatie en benoem je het vraagstuk waar je ondersteuning op zou willen ontvangen. Het systeem verbindt je op basis van de vraag aan de professionals die de expertise hebben op het betreffende vakgebied. Zo heb je meteen een overzicht van de professionals die je bij jouw specifieke vraagstuk kunnen helpen.

Als er een match is kun je zelf via het systeem contact leggen met de professional en tot nadere afspraken komen.

De opdrachtgever betaalt de inzet van de professional. Soms is dat de vereniging zelf, vaker de sportbond, gemeente en/of sportservice organisatie. Informeer bij je sportbond naar de mogelijkheden. Ook wordt een deel van de ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord en/of de zogenaamde “sportlijn” gefinancierd.

Aanmelden

Wil je meer informatie of je aanmelden voor SPN, stuur dan een mail naar info@sportprofessionalsnetwerk.nl. SPN neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.