Geprofessionaliseerd vrijwilligerswerk zorgt voor sterkere verenigingen

Nederland is een vooraanstaand land als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk. De meeste vereniging worden (bijna) volledig gerund door leden en vrijwilligers. De gezamenlijke inzet van vrijwilligers en de verengingskracht die hieruit ontstaat maakt het Nederlandse sportlandschap sterk. Toch kunnen veel organisaties met een bepaalde impuls nóg beter met elkaar samenwerken. De inzet van een sportprofessional kan helpen om de totale vrijwilligersorganisatie te professionaliseren.

Sport Professionals Netwerk

Hét digitale platform voor gekwalificeerde professionals inzetbaar voor sportorganisaties.

SPN en de Sportbonden

Een sportbond wil graag dat de bij haar aangesloten verenigingen goed functioneren. Daarvoor hebben de meeste bonden een ondersteuningsstructuur ingericht. Dat varieert van een website met 'veelgestelde vragen' en kant en klare oplossingen tot zogenaamd accountmanagement of verenigingsadviseurs. Deze laatsten opereren dicht bij en tussen de verenigingen om ze te helpen en ondersteunen.

SPN stelt hoge kwaliteitseisen aan professionals

Onderdeel van het Sport Professionals Netwerk word je niet zomaar. SPN stelt hoge eisen aan de professionals, voor zij lid worden van het netwerk en zich inzetten voor de sportverenigingen. Potentiële specialisten worden gescreend op basis van algemene criteria en kwaliteitseisen per functie. Hiermee waarborgt SPN de kwaliteit en biedt het de professionals een podium waarbij de kwaliteiten erkend worden.

‘Tijd om naar buiten te treden’

In 2019 hebben NOC*NSF en een elftal sportbonden het initiatief genomen zich te verenigen in het Sport Professionals Netwerk.

Voorzitter NOC*NSF over SPN

Op sportknowhowXL stelde Lutger Brenninkmeijer deze vraag aan Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF. Lees haar antwoord hier!